På Svenska

Cellisterna och makarna Anna-Maria och Olli Varonen debuterade sommaren 2000 vid en konsert  arrangerad av Finlands ambassad i Budapest. Duon har framträtt vid ett hundratal konserter i hemlandet   och även i Prag och Ungern. Våren 2003 gav duon som Finlands representant en konsert i kungliga slottet i   Budapest i anslutning till European Cultural Avenue-festivalen. Denna fungerar som samlingspunkt för   konstnärer från alla EU-länder. Alltsedan dess har duon konserterat frekvent i Budapest.  I november 2011 gjorde duon en turné med fyra konserter i Spanien och hösten 2012 utlovas fem   uppträdanden i Sverige. Konsertverksamheten utgör paret Varonens huvudsyssla.  
 
Anna-Maaria (f. 1978) inledde sina studier vid musikinstitutet i Salo under Marjo Anttilas ledning. Hon   avlade sin pedagogexamen i cellospel vid Jyväskylä yrkeshögskola och fortsatte sina studier vid Liszt-  akademin i Budapest under prof. László Mezös ledning. Anna-Maaria har konserterat tillsammans med flera   kammarmusikensembler och hennes framföranden har spelats in såväl för radio som på CD-skiva. Förutom i   hemlandet har Anna-Maaria konserterat i Ungern, Tjeckien, Frankrike, Spanien och Ryssland.  
 
Olli (f.1965) studerade först i St. Mickel under ledning av Kai Leinonen och fortsatte i Jyväskylä för Heikki   Rautasalo för att sedan studera vid Sibelius-akademins ungdomsavdelning under ledning av Seppo Kimanen   och Seppo Laamanen. Även Géza och Csaba Szilvay och deras Helsingfors Juniorstråkar har haft ett stort   inflytande över Ollis musikaliska utveckling. Vid Liszt-akademin i Budapest studerade Olli för prof. Ede   Banda och avlade där sitt diplom med högsta betyg. Olli har givit konserter i 11 europeiska länder, USA, och   Singapore. Hans framträdanden som cellist, men även som kapellmästare har spelats in på många CD -  skivor. Åren 1990 – 2003 innehade Olli ett lektorat i cellospel, först vid konservatoriet och sedermera vid   yrkeshögskolan i Jyväskylä. 
 
År 2005 utgav paret Varonen sin CD-skiva ”A Moment with two Cellos”, vilken torde vara den första   kompletta finländska inspelningen av en celloduo. De två senaste skivorna kom ut i november 2013 och fick   goda omdömen från bland andra Yles musikredaktör Risto Nordell.  År 2015 är redan duons femtonde verksamma år. Ett speciellt tack vill denna rikta till László Mezö, som   fungerade som duons mentor åren 2003-2007.